در خبرها نیامده بود

در خبرها نیامده بود که: محمدرضا دولت آبادی رییس جبهه ی عقلانیت و اعتدال خراسان رضوی و نماینده ی مجلس ششم در نامه ای به جواد کریمی قدوسی نسبت به سخنان وی در مجلس علیه هاشمی رفسنجانی اعتراض نموده است. ...

در خبرها نیامده بود

در خبرها نیامده بود که: شهردار درود که نسبت نزدیکی با یکی از نمایندگان مجلس دارد نه تنها در شهر درود ساکن نشده که بر خلاف قانون ماهیانه مبلغ ده میلیون ریال حق مسکن از شهرداری دریافت می نماید. در خبره...

در خبرها نیامده بود

در خبرها نیامده بود که: جریمه ی هفده میلیون ریالی خودرو شهرداری درود از جیب مردم پرداخت شد. بنا به اخبار رسیده خودرو سواری متعلق به شهرداری درود که در اختیار « شخص شهردار» است در سال ۱۳۹۳ به دلایلی چ...

در خبرها نیامده بود

در خبرها نیامده بود که: طرح بازگشایی ادامه ی بلوار بعثت و سروستان در مسیر گنبد سبز و فرح بخش شرقی در حالی در شورا مطرح شده که شائبه های گوناگونی در خصوص ترجیح منافع فردی و خرید و مالکیت زمین توسط برخ...

در خبر ها نیامده بود که (۲۳۰)

در خبرها نیامده بود که: اطلاعات شخصی و پرسنلی بازنشستگان فرهنگی در حالی در اختیار «موسسه ی فرهنگی» متعلق به برادر «علی مروی»قرار گرفته است که تعداد زیادی از این بازنشستگان با «مراجعه حضوری »و یا «تما...

در خبرها نیامده بود

در خبرها نیامده بود که: هر چند تا انتخابات مجلس دهم در اسفند ۹۴، مدت زیادی باقی مانده است اما فعالیت های زودرس انتخاباتی به صورت غیر رسمی و به اشکال گوناگون آغاز شده است. کاندیداهای احتمالی تلاش می ک...

در خبرها نیامده بود

در خبرها نیامده بود که: در مراسم افتتاحیه ی مراسم دهه ی فجر در بوستان امین اسلامی نیشابور؛ تصویر رییس جمهور به طرز معنی داری! پوشیده شده بود. گفته می شود طراحی جایگاه ابتدا به شکلی بوده که مشکلی برای...