در حاشیه ی قدم زدن کری – ظریف:

در حاشیه ی قدم زدن کری – ظریف: چرا برخی دلواپس شفافیت مذاکرات هستند؟! چندی پیش وزیر امور خارجه ایران و همکار آمریکایی‌اش پس از مذاکرات چند ساعته، که نه چند ماهه و یا چند ساله‌ی پشت درهای بسته، ...