در جشن خانه مطبوعات عنوان شد

در جشن خانه مطبوعات عنوان شد: معاون وزارت ارشاد: حمایت از خانه مطبوعات وظیفه ماست رئیس خانه مطبوعات: کمک کنیم این خانه به قطب دوم رسانه کشور تبدیل شود آزاده مهدیار/ هم زمان با روز خبرنگار، خانه مطبوع...