در بازسازی صحنه سرقت از طلافروشی خیابان امام عنوان شد...

در بازسازی صحنه سرقت از طلافروشی خیابان امام عنوان شد: دادستان: اشد مجازات برای متهمان درخواست شده است م.ص، متهم اصلی: کاش همان روز تیر می خوردم و دستگیر می شدم محسن بیات، آزاده مهدیار/ روز سه شنبه، ...