توصیه های بهداشتی دادستان نیشابور

توصیه های بهداشتی دادستان : در بازرسی های بهداشتی مشکل داریم دادستان عمومی و انقلاب نیشابور گفت: ادارات همان‌طور که به‌دنبال تشکیل کلاس مهارت‌ های زندگی هستند، پیگیر برگزاری کلاس‌های بهداشتی باشند. ب...