درخشش هنرمندان تأتر نیشابوری بر صحنه تأتر سبزوار...

در آغاز تور هنرمندان همشهری در شهرهای مختلف صورت گرفت: درخشش هنرمندان تأتر نیشابوری بر صحنه تأتر سبزوار احسان سلیمانی/ نمایش شاد کودکانه «قصه سیبی که نصف نشد!» به نویسندگی مجتبی مهدی و کارگردانی محمد...