خرافات و باورهایی که سلامت مردم را به خطر انداخته است...

در هم اندیشی خبرنگاران و سرپرست دانشکده علوم پزشکی  عنوان شد: خرافات و باورهایی که سلامت مردم را به خطر انداخته است آزاده مهدیار/  سرپرست دانشکده علوم پزشکی نیشابور در اولین روزهای کاری سال ۹۳ ، خبرن...