انتشار خیام نامه شماره ۲۰۷

انتشار هفته نامه خیام نتمه شماره ۲۰۷ مهمترین عناوین اخبار و مطالب نیشابور در شمار۲۰۷ هفته نامه خیام نامه: * روش جدید مدیران بازمانده از دولت احمدی نژاد در تکریم ارباب رجوع؛ نوازشگری بخشدار سرولایت با...

بنا و پیشینه ی نیشابور

از این شماره برآنیم تا به درخواست برخی خوانندگان صفحه چراغ راه ،دراین ستون تحت نام «نیشابور در گستره تاریخ « به اندازه وسع مان به تاریخ کهن زادبوم مان نیشابور بزرگ بپردازیم ،باشد تا پشتوانه وچراغ راه...

شماره ۱۹۶ خیام نامه منتشر شد

مهمترین عناوین اخبار و مطالب نیشابور در شماره ۱۹۶ هفته نامه خیام نامه:   * آیا سریال سرقت مسلحانه از طلا فروشی های نیشابور ادامه می یابد؟ سرنخ های پلیس از عاملان سرقت مسلحانه طلافروشی خیابان اما...