حوادث نیشابور

پیدا شدن جسد مقتول از درون چاه با اعتراف قاتل جسد مردی ۴۰ ساله پس از اعتراف قاتل از درون چاهی در نیشابور کشف شد . با تماس پلیس ۱۱۰ با سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی در خصوص یک پرونده قتل مربوط به پلیس آگاه...