جامعه، فرهنگیان و خشونت

جامعه، فرهنگیان و خشونت   نگاهی گذرا به تیتر صفحه ی حوادث یک روز روزنامه ها، راوی حکایت تلخ بسط خشونت در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی مردم ایران است:قتل پدر و برادردر کمال خونسردی، قتل عامی خانو...

خشونت خانگی

خشونت خانگی متن زیر برداشتی است آزاد، از مقاله ای انگلیسی به همین نام که توسط دایره المعارف انکارتا در سال ۲۰۰۹ میلادی تهیه شده است. به دلیل شرایط جدید دنیا و رشد روز افزون فرایند جهانی شدن، بسیاری ا...