انتشار خیام نامه شماره ۲۰۷

انتشار هفته نامه خیام نتمه شماره ۲۰۷ مهمترین عناوین اخبار و مطالب نیشابور در شمار۲۰۷ هفته نامه خیام نامه: * روش جدید مدیران بازمانده از دولت احمدی نژاد در تکریم ارباب رجوع؛ نوازشگری بخشدار سرولایت با...