خدمات تعویض پلاک

خدمات تعویض پلاک   در نیشابور یک ساعته شد احسان سلیمانی/ فرمانده انتظامی نیشابور از افتتاح مجتمع بزرگ تعویض پلاک خودرو به مناسبت هفته ناجا در شهرستان خبر داد. سرهنگ حسینی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی...

خدمات تعویض پلاک

خدمات تعویض پلاک   در نیشابور یک ساعته شد احسان سلیمانی/ فرمانده انتظامی نیشابور از افتتاح مجتمع بزرگ تعویض پلاک خودرو به مناسبت هفته ناجا در شهرستان خبر داد. سرهنگ حسینی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی...