شماره ۱۹۶ خیام نامه منتشر شد

مهمترین عناوین اخبار و مطالب نیشابور در شماره ۱۹۶ هفته نامه خیام نامه:   * آیا سریال سرقت مسلحانه از طلا فروشی های نیشابور ادامه می یابد؟ سرنخ های پلیس از عاملان سرقت مسلحانه طلافروشی خیابان اما...