سالگردروزی که زلزله شهر تاریخی نیشابور را ویران کرد...

سالگردروزی که زلزله شهر تاریخی نیشابور را ویران کرد ۷۴۷ سال پیش در ۲۲ نوامبر سال ۱۲۶۷میلادی (۶۶۶ هجری قمری) یک زمین لرزه شدید شهر تاریخی نیشابور خراسان را ویران کرد و هزاران تن را مقتول و مجروح ساخت ...