حقوق و وظایف شاکی در دادسرا

  با روی کار آمدن نهاد دادسرا در نظام قضایی کشور اصولاً بیشتر پرونده ها پس از رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب و انجام تحقیقات اولیه، از طریق این مرجع به دادگاه فرستاده و یا بعضی از پرونده ها در...