کوتاه از شهرستان نیشابور

سومین « چلّه چارانه» در نیشابور میر علمدار- قوامی نژاد، معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان از برگزاری سومین سال مسابقات چلّه چارانه (حفظ رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری) با شرکت دانش‌آموزان مقط...