نیشابور، نیویورک و فلورانس خانه مجسمه خیام شدند...

نیشابور، نیویورک و فلورانس خانه مجسمه خیام شدند یکی از سه همزاد به نیویورک سفرکرد همزاد نیشابوری؛ منتظر تعیین تکلیف حسین فخیمی هنرمند مجسمه ساز ایرانی، عصر روز گذشته دوشنبه ۱۰ شهریورماه بعد از ساعت ه...