با حضور معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت...

با حضور معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت: حسین سراج جای خود را به باباپور داد از ورود افراد غیر متخصص به اداره صنعت نیشابور ممانعت می کنیم به دلایل خاص تعیین مدیر جدید تا کنون طول کشید احسان سلیمانی/ ...