در خبرها نیامده بود

در خبرها نیامده بود که: هر چند تا انتخابات مجلس دهم در اسفند ۹۴، مدت زیادی باقی مانده است اما فعالیت های زودرس انتخاباتی به صورت غیر رسمی و به اشکال گوناگون آغاز شده است. کاندیداهای احتمالی تلاش می ک...