جای بسیار خالی کاروانسرای عباسی نیشابور در حوزه اطلاع‌رسانی...

جای بسیار خالی کاروانسرای عباسی نیشابور در حوزه اطلاع‌رسانی کاروانسرای عباسی یک مجموعه فرهنگی به جا مانده از دوران صفوی، یک ظرفیت گردشگری است که می‌تواند به‌عنوان یک قطب گردشگری معرفی شود. حامد صادقی...