چه کسی باید پاسخگوی سردرگمی مردم باشد!

حاشیه ای بر مشکلات صنعت بیمه: چه کسی باید پاسخگوی سردرگمی مردم باشد! روزی نیست که در شعبه اجرای احکام دادگستری همه ی شهرها، شاهد حضور شاکیان خصوصی پرونده های بیمه نباشیم. افرادی که خسارتشان از سوی شر...