پایان خونین یلدای ۴ عضو یک خانواده

شهر در بهت قتل عام خانوادگی پایان خونین یلدای ۴ عضو یک خانواده *نتایج اولیه تحقیقات و دست نوشته یافت شده در صحنه *خانواده شریفی راد که بودند؟ هر چند رسما خبرنگار نیستم ولی بدون شک یکی از معدود زمان ه...