جلسه هم اندیشی احداث بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی نیشابور برگزار گردید...

احداث بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی نیشابور روی میز مسئولان جلسه هم اندیشی احداث بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی نیشابور برگزار گردید . به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی نیشابور، جلسه ای با هدف هم اندیشی درخصو...