شهدای خاندان رسول الله در کربلا

شهدای خاندان رسول الله در کربلا ۱ – عباس بن علی بن ابی‌طالب‌: وی که بعدها نسل و نوادگانش او را سقّامی‌نامیدند، مردی زیباچهره و بلند قامت بود که وقتی سوار اسب می‌شد،پایش به زمین می‌رسید. عباس پر...