نگاهی به تاریخچه ی ترانه در ایران

  (بخش دوم) در بخش اول مقاله، ترانه هایی که توسط مردم در مراسم وابسته به سال نو خوانده می شده را تحت عنوان «ترانه های نوروزی» به شما معرفی نمودیم. در این بخش ضمن معرفی اعیاد قدیمی تمدن پارس به م...