رئیس جمهور: کارگران ستون فقرات تولیدات کشور هستند...

رئیس جمهور: کارگران ستون فقرات تولیدات کشور هستند دکتر روحانی با بیان اینکه «کارگران ستون فقرات تولیدات کشور هستند»، اظهار کرد: اگر ما امروز از استقلال و خودکفایی سخن می گوییم، اگر امروز از تولید داخ...