تهدید شکارچیان، بی انگیزگی محیط بانان

پناهگاه حیات وحش نیشابور در معرض خطر است تهدید شکارچیان، بی انگیزگی محیط بانان مهر گزارش داد: پناهگاه حیات وحش حیدری که زیستگاه خالص ترین نژاد قوچ اوریال محسوب می شود، این روزها درمعرض انواع تخریب ها...