و ناگهان طغیان «رود»

و ناگهان طغیان «رود» تلاش برای رفع آلودگی آب و خاک منطقه ادامه دارد الهام صادقی/ مسیر رودخانه ای باغرود و روستای «رود» که یک ماه پیش از این به همت اداره امور منابع آب و با همکاری شورای تامین شهرستان ...