خیام نیشابوری و گاهشماری خورشیدی

خیام نیشابوری و گاهشماری خورشیدی ابوالفتح عمربن ابراهیم خیام نیشابوری (۵۱۷ ـ ۴۳۹ ه.ق) که به سبب اشعار حکیمانه‌اش شهرتی جهانی دارد، تنظیم‌کننده تقویم رسمی ایران، یعنی تقویم هجری خورشیدی است. اختلالاتی...