تصویب کمک پنجاه میلیونی به جشنواره سینمای جوان...

در جلسه هفتگی شورای شهر عنوان شد: تصویب کمک پنجاه میلیونی به جشنواره سینمای جوان انجام تمام تعهدات مالی تا ۳۱ شهریور از سوی شهردار آزاده مهدیار/ جلسه هفتگی شورای شهر با حضور رئیس اداره ارشاد و بیان د...