دیزباد وطن ماست

دیزباد وطن ماست با حضور معاون رییس جمهور صورت گرفت: تشکیل اولین یگان مردمی حفاظت محیط زیست در دیزباد در دومین روز فروردین با حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست،اولین یگان مردمی حفاظت از محیط زیست در رو...