آیاکودک شمابیش فعال است؟

آیاکودک شمابیش فعال است؟ بخش اول شاید شما هم این موضوع را شنیده باشید که در گذشته های نه چندان دور بسیاری از کودکان به دلیل آنچه بی توجهی، شیطنت و یا بازیگوشی نامیده می شد در دوران دبستان از ادامه ی ...