برگزاری تجمع اعتراضی فرهنگیان نیشابور در خصوص مسائل صنفی...

  تجمع اعتراضی جمعی از فرهنگیان نیشابور پنج شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه در محل اداره آموزش و پرورش برگزار گردید. جمعی از فرهنگیان نیشابور هماهنگ با سایر فرهنگیان کشور در اعتراض به مشکلات صنفی روز پنجشن...