تجمع سکوت فرهنگیان!؟

تجمع سکوت فرهنگیان!؟ « اعتراض ما سیاسی نیست ؛ تنها یک حرکت صنفی است» تجمع صنفی گروهی از فرهنگیان نیشابور در محوطه ی آموزش و پرورش نیشابور بدون هیچ گونه شعار و یا حرکت خلاف قوانین نظام، درصبح روز پنج ...