پیشینه ی تاریخی جنگ ۸ساله ایران و عراق

به بهانه ی سی وچهارمین سالگرد تجاوز ارتش عراق به سرزمین ایران پیشینه ی تاریخی جنگ ۸ساله ایران و عراق ۳۱شهریور ۱۳۵۹ با حمله هوایی عراق به چند فرودگاه ایران و تعرض زمینی همزمان ارتش بعث به شهرهای غرب و...