هشدار تازه دامپزشکی نیشابور درباره احتمال شیوع موج جدید تب برفکی...

هشدار تازه دامپزشکی نیشابور درباره احتمال شیوع موج جدید تب برفکی دکتر علی سلیمانی رییس دامپزشکی نیشابور در گفتگ با خیام نامه درباره احتمال شیوع دور جدید تب برفکی در شهرستان هشدار داد. وی افزود: با تو...