تازه های کتاب

دستم را باز بگذارید می خواهم بنویسم آغوش! سلام! به کلبه کتاب خوش آمدید. همین چند روز پیش خانمی با پسربچه ی خردسالش آمده بود کتاب فروشی ما و دنبال کتاب های کمک درسی سال دوم ابتدایی بود. کنجکاو که شدم ...

عشق جایش تنگ است!(تازه های کتاب)

  عشق جایش تنگ است!   درود! به کلبه کتاب خوش آمدید. ماجرای راه اندازی یک کافه کتاب در نیشابور هم حکایتی شده است. هنوز رسما افتتاح نشده و یکی از دوستان آدرس داده: “بولوار فضل، روبروی خ...

مرتضی فخری، نویسنده ی نیشابوری و ۹ کتاب در یک کتاب...

مرتضی فخری، نویسنده ی نیشابوری و ۹ کتاب در یک کتاب   «لیلای پاییز»، «زمانی برای آشفتن»، «دشت سوخته»، «بغض سرخ»، «شمارش معکوس»، «حوریه»، «مهبوط»، «گیلو»، «گورکن» و «لیلیا» این ها اسامی ۱۰ رمانی ه...