تاثیر روابط قبل از ازدواج؛ بر زندگی زناشویی و طلاق!؟...

تاثیر روابط قبل از ازدواج؛ بر زندگی زناشویی و طلاق!؟ رابطه آزاد با جنس مخالف قبل از ازدواج، هنوز در جامعه ی ایرانی- اسلامی ما یک هنجار پذیرفته شده نیست، اگر چه اقشار و گروه هایی از جوانان به آن رو آو...