عواقب بیمه کمتر از نرخ دیه

عواقب بیمه کمتر از نرخ دیه   قسمت اول مطابق قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک کش ها و تریلر متصل به آن ها، مسئول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه ...