آیت الله صانعی: علی(ع) گفت بگذارید مخالف حرفش را بزند، ما می گوییم نفس...

آیت الله صانعی: علی(ع) گفت بگذارید مخالف حرفش را بزند، ما می گوییم نفس هم نکشد! این مرجع تقلید در مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در سخنانی کوتاه گفت: در مسجد کوفه خوارج به امیرالمومنین بدگ...