با همسرم

در این مجموعه می خواهم به نصیحت کردن بپردازم بنابراین اگر حوصله شنیدن پند و اندرزهای من را ندارید همین الان این متن را کنار بگذارید. نخست: بگذارید باد حرف هایش را با خود ببرد. گاهی همسرمان عصبی است و...