به پاس نیم قرن خدمت صادقانه به جامعه ی کشتی و منش پهلوانی «فضل اله دهن...

به پاس نیم قرن خدمت صادقانه به جامعه ی کشتی و منش پهلوانی «فضل اله دهنوی» قبل از«قهرمان» شدن، «پهلوانی» را بیاموزید حبیب قربانی/ فراموش نمی کنم، سی و پبج سال قبل، وقتی با شور و شوق به باشگاه (شورورزی...