کشتارگاه سیمرغ موقتاً تعطیل شد

  احتمال بیکاری دائمی ۱۲۰ کارگر کشتارگاه سیمرغ از واحد‌های زیر مجموعه هرم طلایی نیشابور به دلیل تخلفات بهداشتی تعطیل شد و ۱۲۰ کارگر این واحد صنعتی با دو ماه حقوق معوقه موقتا بیکار شدند. ایلنا گز...