به بهانه ی اجرای تئاتر اینجا کسی نیست

به بهانه ی اجرای تئاتر اینجا کسی نیست (نویسنده: مجید کاکوئی- کارگردان، بهزاد آقاجانی) تئاتر محفل انس است. (استاد علی نصیریان) ضمن تبریک به کارگردان، نویسنده و بازیگران که جوایزی را در این نمایشنامه ا...