کلاه پهلوی برای مردان ایرانی

به بهانه ششم دیماه هشتاد و ششمین سال روز تصویب تغییر لباس مردان ایرانی کلاه پهلوی برای مردان ایرانی در سال ۱۳۰۶ شمسى تمام مردان ایرانى مکلف شدند عمامه و کلاه های سنتی خود را با کلاه پهلوى عوض کنند. د...