به بهانه «روز جهانی کودک» و «مهرگان»

به بهانه «روز جهانی کودک» و «مهرگان» ( ۱۶ مهر ماه برابر با ۸ اکتبر)   شهروندان کوچک و شریف روزجهانی کودک، روزی است که برای یادبود و افتخار کودکان شناخته شده است. روز بزرگداشت کودک و کودکی، نیک سرشتی ...