کوتاه از شهرستان

داستان برتر بانوی نیشابوری برای سربازان گمنام موسی نوکاریزی، مسئول کانون بسیج هنرمندان نیشابور و فیروزه از کسب مقام دوم داستان کوتاه جشنواره کشوری «چشمان آسمانی انقلاب اسلامی» توسط هنرمند نیشابوری خب...