ساختمان اداری وآتش نشانی شهرداری همت آباد افتتاح شد...

ساختمان اداری وآتش نشانی شهرداری همت آباد افتتاح شد برنامه ها و پروژه های شهرداری برای توسعه و آبادانی شهر همت آباد درآستانه چهارمین سال افتتاح شهرداری همت آباد، ساختمان اداری وآتش نشانی این شهرداری ...