سازها برای بیماران خاص فریاد زدند

سازها برای بیماران خاص فریاد زدند بشیرمسلمی/ گروه موسیقی رهاوی در روزهای پنشنبه و جمعه مصادف با ۱۸ و۱۹ دی ماه ۹۳ به نفع بیماران خاص در آموزشگاه آزاد موسیقی بیان به اجرای موسیقی کارگاهی پرداختند و قطع...