مطب ها خلوت تر شده اما بیمارستان ها کمبود تخت دارند...

مطب ها خلوت تر شده اما بیمارستان ها کمبود تخت دارند سرپرست دانشکده علوم پزشکی با اشاره به مشکلات موجود در شهرستان در حوزه کاری خود گفت: تا حدود دو ماه گذشته در شهرستان حدود ۹۰ پزشک متخصص در کنار ۳۴۹ ...